Associacions de franquícia

Les associacions de franquícia compleixen un paper important en l’ordenació del sistema tant de cara als agents del mercat com cap a l’administració. En funció de la seva importància pot dir-se que un sistema de franquícia està o no optimamente organitzat.