El autoanàlisi. Estudieu a si mateix

El autoanàlisi. Estudieu a si mateix

Un cop convençut que aquesta fórmula d’emprenedoria li ofereix més avantatges que inconvenients i que és una via interessant per reduir el risc empresarial, hem d’iniciar una autoanàlisi profund per tal de comprovar si reunim els requisits necessaris per ser franquiciat.

Pregunteu si les seves circumstàncies i característiques personals, les seves aptituds professionals, la situació econòmica i personal en què es troba són les adequades, etc. És fonamental comptar amb el suport de la seva família, ja que vostè va a abordar no només una inversió econòmica, sinó a assumir un esforç i dedicació per als que haurà de sentir-se recolzat.

Tingui una idea clara de quant està disposat a invertir, si disposa de local, si seria capaç d’assumir les directrius marcades per la central, quines expectatives econòmiques espera, si hi ha la franquícia amb la qual senti identificat, entre d’altres. Valoreu també tot allò que, segons ell, pugui sortir malament i com això pot afectar les nostres il·lusions personals, a les seves pretensions de caràcter laboral, a la seva vida familiar i situació patrimonial.

Una resposta sincera li permetrà veure més clarament si la seva actitud i circumstàncies particulars són les necessàries per a integrar-se en una franquícia. Si creu que ha superat aquesta autoavaluació, és el moment de començar a pensar en el sector d’activitat que més li atregui i en el producte o servei en el que vulgui basar la seva activitat.