Franquícies des de casa

Franquícies des de casa són negocis en franquícia econòmics i rendibles que han demostrat la seva capacitat per créixer amb èxit sense necessitat de local i amb una inversió mínima. La gran majoria d’aquestes franquícies estan enfocades a l’autoocupació i gairebé no necessiten d’una a tres persones per al seu correcte funcionament i per tenir un negoci que ens permeti consolidar uns ingressos continuats. En la gran majoria dels casos una petita oficina i sobretot moltes ganes de treballar sol ser suficient. Els emprenedors en moltes ocasions prefereixen començar per aquest tipus de negocis i franquícies, senzills, que requereixen poca inversió i no molta tasca de gestió per començar el seu camí empresarial. De fet la figura del multifranquiciado en l’àmbit de les franquícies des de casa o autoocupació des de casa és una cosa bastant comú.
En aquest àmbit podem trobar una gran varietat de franquícies de diferents àmbits d’activitat, si bé la majoria són de tall comercial, de tasca de consultoria, assessoria o advocacia o centrada en diferents professions i de negocis .. També les noves tecnologies són presents en aquesta activitat en franquícia a través de noves aplicacions, portals web o plataformes tecnologies. Així mateix, el vending també ha estat molt propici per als emprenedors que busquen alguna cosa senzilla, donada la seva baixa inversió la possibilitat de portar-los des de casa.

Apologies, but no results were found for the requested archive.