L’èxit depèn de les marques, no de les expectatives del sector

L’èxit depèn de les marques, no de les expectatives del sector

Si bé hi ha sectors que han generat grans expectatives i han registrat una evolució molt positiva, el dinamisme es deu principalment a cada marca en particular. No és estrany trobar sectors formats per múltiples empreses, en els quals únicament un petit nombre d’elles ofereixen serioses possibilitats d’èxit.

Analitzi una a una i en profunditat cada marca, ja que trobarà grans diferències entre empreses d’un mateix sector.

Efectivament la solidesa d’una marca és una important garantia d’èxit però analitzi també les múltiples empreses encara en fase d’inici que estan aconseguint aportar grans dosis d’innovació i excel – lents resultats.