Què és una franquícia

Què és una franquícia

La franquícia que tots coneixem, la qual ha arribat a fer-se un terme comú i que ha evolucionat de forma més espectacular i la realment accessible a l’emprenedor, és la que es defineix com «franquícia de format de negoci». Aquesta franquícia es basa, en primer lloc, en l’èxit previ del franquiciador a l’hora d’explotar el seu concepte de negoci.

En segon lloc, en la formulació del sistema per a la concessió de llicències o franquícies per tal que els franquiciats que se li uneixin puguin reproduir el format de franquícia del qual formaran part les marques del franquiciador.

En tercer lloc, en l’aportació per part del franquiciador d’una formació inicial. En quart lloc, en una assistència tècnica continuada. I, finalment, en la definició de les polítiques comercials i promocionals a emprendre en l’àrea exclusiva de cada franquiciat i en el conjunt de la xarxa franquiciada.

Definició de la franquícia moderna

La franquícia moderna es va imposar, després de la segona guerra mundial, quan certes empreses nord-americanes es van decidir per aquesta fórmula per la seva expansió i desenvolupament amb resultats molt favorables. La definitiva revolució va arribar, en els anys cinquanta del segle XX, de la mà de McDonald ‘si més específicament gràcies a la visió empresarial de Ray Kroc, personatge singular que va passar de proveïdor a autèntic creador i organitzador d’un imperi que té a la base la aplicació del sistema de franquícies.

A Espanya la franquícia, iniciada tímidament per algunes marques franceses en els anys seixanta del segle XX, va viure la seva gran expansió a la dècada dels 90 i des de llavors ha donat mostres d’una excel·lent salut. La situació a dia d’avui és molt bona com pot apreciar-se en la informació estadística que publiquem a les pàgines d’aquest llibre.

Les xifres són eloqüents i reflecteixen la importància creixent del sistema de franquícies espanyol en l’entramat del comerç i els serveis, no només per la facturació que aporta, sinó també pel que representa d’esperó per a la creació de petites empreses (els franquiciats) i la generació d’ocupació; dades a les quals, generalment, no es dóna tota la seva importància quan s’analitza l’impacte de la franquícia en l’economia del nostre país.

Cal tenir en compte que un sistema de franquícies és exclusivament un mètode de comercialització, especialment útil per a l’expansió empresarial del franquiciador, que necessita basar-se en el seu èxit previ com a gestor del seu concepte de negoci perquè ofereixi suficients garanties d’èxit també per al franquiciat .

Per tant, és molt important tenir clar que no és possible franquiciar un negoci que abans no ha estat provat degudament en el merfrancado. Si es fes, s’estaria jugant temeràriament amb les il·lusions i amb els diners del franquiciat que acceptés aquest plantejament. Això no vol dir que no es pugui posar en peu un nou negoci amb la intenció de franquiciar-se en el futur; de fet, hi ha abundants exemples d’ensenyes franquiciadores que van ser dissenyades, ja inicialment, amb l’objectiu de basar la seva expansió en el sistema de franquícies.

Avantatges de la franquícia

Resumint els avantatges que per al franquiciat té la franquícia podem assenyalar 3 punts:

  •  L’evidència del bon funcionament general del sistema en el mercat.
  • La disminució del risc empresarial front a projectes totalment independents, atès que és el franquiciador qui ha corregut amb els problemes inicials i ha corregit els errors propis d’una iniciativa nova.
  • L’assistència que ha de rebre el franquiciat del franquiciador et situa com a empresari independent però subjecte a les seves normes, que són fruit de la seva experiència i que constitueixen la base del seu saber fer.

Hi ha un Codi Deontològic Europeu de la Franquícia que resumeix de manera clara com han d’actuar franquiciador i franquiciat (pot consultar-se en Franquicia.net en aquest link: http://www.franquicia.net/docs/codigo-deontologico-europeo-de- la-franquicia.pdf). No és una llei, sinó un breu receptari de normes que han de respectar-se entre les dues parts perquè puguem parlar d’un sistema de franquícies eficaç i de confiança.

S’hi defineix la franquícia com un mètode de comercialització de productes i / o serveis en el qual una empresa -el franquiciador- concedeix a una altra persona física o jurídica – el franquiciado-, mitjançant el contracte de franquícia, el dret a reproduir la seva concepte de negoci en exclusiva en un territori determinat, durant un període de temps fixat en el mateix contracte.

La relació entre franquiciador i franquiciat es basa principalment en la mútua confiança. Les lleis i reglamentacions són importants, però, si no hi ha una voluntat d’avançar junts en bona col·laboració, el sistema de franquícies no té raó de ser.

La importància del Codi Deontològic ve donada, precisament, perquè no és una norma jurídica sinó un instrument que determina la forma que han de prendre les relacions entre ambdues parts per a un bon funcionament de l’acord que signaran.